Výtvarný odbor

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Predstavuje komplexný spôsob poznávania sveta všetkými zložkami osobnosti – senzibilita, racionalita, intelekt, fantázia. Vo výtvarnej výchove je najdôležitejší proces tvorby nielen výsledok. Základná charakteristika výtvarnej výchovy je tvorivosť, originalita a autentickosť riešení. Odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať sa v rôznych výtvarných technikách – kresba, maľba, grafika, dekoratívne techniky a práca s hlinou pri tvorbe plošných alebo trojrozmerných plastík.

Mgr. Alexandra Marcinová

Učiteľka VO

szusbj2015@gmail.com
0903 863 838