Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok na školský rok

Elektronicky: szusbj2015@gmail.com

Prihlášku nájdete na stranke školy v ikonke dokumenty a prijímacie skušky.

Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

 • dobrý zdravotný stav
 • sústredenosť
 • koordinácia pohybu
 • vytlieskanie zadaného rytmu
 • hudobné cítenie
 • tanečný prejav
 • tanečná pamäť
 • spev pripravenej piesne

TS prebiehajú formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, tanečné cvičky resp. ponožky

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru - hra na zobcovej flaute, gitare, husliach, klavíri, keyboarde, kontrabase, spev, zborový spev.

 • vytlieskanie zadaného rytmu
 • hudobné cítenie
 • spev pripravenej piesne

Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru

 • kresba-maľba - ľubovoľná téma

Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

 • prednes pripravenej poézie alebo prózy
 • improvizácia na zadanú tému

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Hudobný odbor - 13€ / mesiac ...65€ / polrok PŠ - 11€/mesiac ...55€ / polrok
Výtvarný odbor - 10€ / mesiac ...50€ / polrok PŠ - 9/mesiac ...45€ / polrok
Tanečný odbor - 10€ / mesiac ...50€ / polrok PŠ - 9€/mesiac ...45€ / polrok
Literárno dramatický odbor - 10€ / mesiac ...50€ / polrok PŠ - 9€/mesiac ...45€polrok 
Tvorivá predprípravka PP - 17€ / mesiac  

Zápisné sa platí raz za školský rok vo výške - 10€.

Číslo účtu školy: IBAN BJ SK34 1100 0000 0029 4600 9881