Súkromná základná umelecká škola

Našou základnou filozofiou je otvorená a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú rovnocennými partnermi a spolu tvoria základnú bunku školy. Naša škola poskytne a zabezpečí základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pre deti a mládež. Osobitný dôraz kladieme na rozvoj tvorivosti, hudobného a estetického cítenia. Škola by mala byť miestom aktívneho a radostného poznávania, preto je našou snahou realizovať ho v príjemnom, estetickom a hlavne bezpečnom prostredí. V prostredí, kde sa bude plne rešpektovať individualita každého žiaka, podporovať sebaúcta i vzájomná úcta, dôvera a kde sa budú pestovať partnerské vzťahy medzi učiteľom a rodičom a kde vzťahy učiteľov a žiakov budú založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a otvorenej komunikácii.

Zobraziť viac

„ Miluj umenie v sebe, nie seba v umení.“
K.S. Stanislavskij 

 

 

Galéria

Miesto, kde sa rodí jedinečné umenie

„ Je veľmi podstatné vytvoriť v deťoch iný pocit a kreativitu, aby mali iný pohľad na život a  činnosť. Je veľmi podstatné, aby dieťa malo záujem, buď o hudobný nástroj, výtvarný odbor, tanec alebo literárno- dramatický odbor. Tieto deti potom ľahšie žijú, ktoré sú umelecky zamerané a ich srdiečko a dušu im tak okreuje, že sú potom aj lepší ľudia.“ 

PhDr. Gejza Adam, MBA, Dis.art
riaditeľ školy

Študujte u nás

Termín prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Zobraziť viac