Učitelia

PhDr. Gejza Adam, MBA, DiS.art.

PhDr. Gejza Adam, MBA, DiS.art.

Riaditeľ školy. Vyučovací predmet: kontrabas
Mgr. Monika Hankovská

Mgr. Monika Hankovská

Zástupkyňa riaditeľa. Vyučovací predmet:literárno-dramatický odbor
Mgr. Eduard Kmeť, DiS.art.

Mgr. Eduard Kmeť, DiS.art.

vyučovací predmet:zobcová flauta, keyboard
Bc. Milan Lacko, DiS.art.

Bc. Milan Lacko, DiS.art.

vyučovací predmet: tanec
Mgr. Alexandra Marcinová

Mgr. Alexandra Marcinová

vyučovací predmet:výtvarná výchova
Mgr. Martin Tipul, DiS.art.

Mgr. Martin Tipul, DiS.art.

vyučovací predmet: keyboard,klavír
Mgr. Marta Kmeťová, DiS.art.

Mgr. Marta Kmeťová, DiS.art.

vyučovací predmet:spev, zborový spev,klavír
Robert Paňko, DiS.art.

Robert Paňko, DiS.art.

vyučovací predmet: gitara
Mgr. Katarína Jurčová, DiS.art.

Mgr. Katarína Jurčová, DiS.art.

vyučovací predmet: hra na husliach
Dominika Ondisová, DiS.art.

Dominika Ondisová, DiS.art.

vyučovací predmet: tanec
KOLEKTIV

KOLEKTIV

HUDOBNÝ ODBOR
KOLEKTIV

KOLEKTIV

TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
KOLEKTIV

KOLEKTIV

SZUŠ