Literárno - dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je odbor, súčasťou ktorého sú dramatické, pohybové, prednesové a slovesné činnosti. V neposlednom rade tam patrí aj písané slovo. Všetky tieto činnosti pôsobia na rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov, na ich aktívny a tvorivý prístup Harmonicky rozvíjajú ich osobnosť. Pomáha im vyrovnávať sa s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, práca i život ako taký. Žiaci nadobúdajú schopnosť kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Odbor zároveň umožňuje odhaľovať danosti a talent žiakov, ktoré môžu neskôr rozvíjať v štúdiu umeleckých a humanitných smerov.

Mgr. Monika Hankovská

Učiteľka LDO

szusbj2015@gmail.com
0905 985 294