Súkromná základná umelecká škola

Učitelia

PhDr. Gejza Adam, MBA, DiS.art.

Riaditeľ školy. Vyučovací predmet: kontrabas

Mgr. Monika Hankovská

Zástupkyňa riaditeľa. Vyučovací predmet:literárno-dramatický odbor

Mgr. Alexandra Marcinová

vyučovací predmet:výtvarná výchova

Mgr. Eduard Kmeť DiS.art.

vyučovací predmet:zobcová flauta, keyboard

Bc. Milan Lacko DiS.art.

vyučovací predmet: tanec

Mgr. Martin Tipul DiS.art.

vyučovací predmet: keyboard,klavír

Mgr. Marta Kmeťová DiS.art.

vyučovací predmet:spev, zborový spev,klavír

Robert Paňko DiS.art.

vyučovací predmet: gitara

Dominika Ondisová DiS.art

vyučovací predmet: tanec