Súkromná základná umelecká škola

Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

Elektronicky:szusbj2015@gmail.com

Prihlášku nájdete na stranke školy v ikonke dokumenty a prijímacie skušky.

Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

 •  dobrý zdravotný stav
 •  sústredenosť
 •  koordinácia pohybu
 •  vytlieskanie zadaného rytmu
 •  hudobné cítenie
 •  tanečný prejav
 •  tanečná pamäť
 •  spev pripravenej piesne

TS prebiehajú formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, tanečné cvičky resp. ponožky

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru - hra na akordeóne, cimbale, flaute, gitare, husliach, klavíri, keyboarde, klarinete, kontrabase, spev, zborový spev, bicích nástrojoch

 •  vytlieskanie zadaného rytmu
 •  hudobné cítenie
 •  spev pripravenej piesne

Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru

 •  kresba-maľba - ľubovoľná téma

Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

 •  prednes pripravenej poézie alebo prózy
 •  improvizácia na zadanú tému

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Hudobný odbor -  9€/mesiac ...45/polrok                         PŠ- 7€/mesiac....35€/polrok

Výtvarný odbor  -  6€/mesiac...30 /polrok                       PŠ - 5/mesiac...30€/polrok

Tanečný odbor  -  6€/mesiac...30 /polrok                       PŠ - 5€/mesiac...25€/polrok 

Literárno dramatický odbor  - 6€/mesiac...30€/polrok      PŠ-5€/mesiac...25€polrok  

Zápisné sa platí raz za školský rok vo výške  -  10€.

Číslo účtu školy: IBAN BJ SK34 1100 0000 0029 4600 9881