Súkromná základná umelecká škola

Chystané akcie

25.5.2022    od 10:00 do 17:00  Zapis žiakov do SZUŠ, pred športovou halov v Bardejove

23.-26.6 2020   2.-10.9.2020 od 14:00 do 17:00   Prijimacie skúšky

23. 3. 2017 o 15:00 Interný seminár v hudobného a tanečného odboru.

31. 3. – 1. 4. 2017 sa uskutoční NOC v ZUŠKE  

5. 4. 2017 o 10:00 sa uskutoční vystúpenie žiakov HO, TO a LDO pre žiakov Špeciálnej školy v Bardejove.

26. 4. 2017- Žiaci HO  s p. uč. Mgr. Martou Kmeťovou a korepetítorom Mgr. Martinom Tipulom DiS.art zúčastnia  krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017 vo Vranove nad Topľou.

23. 5. 2017   - Prijímacie talentové skúšky  od 16:30 do 18:001. 6. 2017 koncoročný program žiakov a učiteľov SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov  pod názvom „Modrý svet“10:00 – vystúpenie pre školy, vstupné 1€,

17:00 – Vystúpenie pre verejnosť 1,50€                                                                                                                                                                                 10.4.2019 - Vysyúpenie žiakov   LDO a HO v MŠ, Komenského ul.24, Bardejov    

11.4.2019- Vytúpenie  žiakov LDO v MŠ Vibarg,Bardejov 

17.4.2019 -Riaditeľské voľno 

30.4.2019-Koncert Radničné námestie  v Bardejove

3.-4.5.2019-Noc v ZUŠke

22.5.2019-Talentové skúšky

23.5.2019-Východoslovenská spevácka súťaž, Prešov

25.5.2019-Tanečna súťaž v Bardejove

30.5.2019-Výtvarná súťaž Pošli ďalej u nás v zuške

31.5.2019-Divadelná súťaž  Pošli ďalej u nás v zuške

31.5.2019- Vernisaž  a výstava v Židovskom Suburbiu  o 14:00

29.5.2019-Modrý svet 3.-športová hala v Bardejove